สำนักงานเทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

 
เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
account_box งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเอกรินทร์ เหมะธุลิน
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฎิบัติงาน
นายสะรินทร์ ประทุม
พนักงานขับรถยนต์
นายประยุทธ บัตรจันทร์
คนงานทั่วไป
นายสำรวย ขีระมาศ
พนักงานขับรถน้ำ
นายเสริฐ เล็กอ่อน
พนักงานประจำรถน้ำ
นายสุชิน ปุราชะกา
พนักงานขับรถกู้ชีพกู้ภัย