เทศบาลตำบลหนองลาด call ข้อมูลการติดต่อ account_box ข้อมูลผู้บริหาร

เทศบาลตำบล
หนองลาด
อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลหนองลาด อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
โครงการป้องกันและลดอุบัติทางท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2565 ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ
รายละเอียด : นายธงชัย เล็กอ่อน นายกเทศมนตรีตำบลหนองลาด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และข้าราชการในสังกัดเทศบาลตำบลหนองลาด ออกตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เพื่อให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจ ประจำจุดบริการ ลดอุบัติเหตุ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (7 วันอันตราย) โดยเทศบาลตำบลหนองลาด ได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2565 จำนวน 3 จุด คือ จุดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลหนองลาด จุดสี่แยกบ้านนาหมาโป้ และจุดหน้าตลาดบ้านหนองลาดใต้ หมู่ที่ 8 ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติทางท้องถนน ชีวิตวิถีใหม้ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ( 7 วันอันตราย) ในระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2565 โดยการจัดเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางสัญจรไปมาให้เกิดปลอดภัย และเป็นการเฝ้าระวัง ช่วยเหลือในกรณี อาจมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้
ผู้โพส : admin