ชื่อเรื่อง : เทศบาลตำบลหนองลาดได้รับแจ้งจาก กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่น แจ้งว่ามูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร ได้จัดให้มีการคัดเลือกคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อรับรางวัล"หม่อมงามจิตร บุรฉัตร บุคลคสำคัญของโลก" หากมีผู้พิการสนใจสมารถส่งแบบกรอกประวัติ และเอกสารที่เกี่ยวข้องไปยังมูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตร บุรฉัตร โดยตรง ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ชื่อไฟล์ : KozXZogTue92100.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้