ชื่อเรื่อง : จ้างงานจ้างบริการคนงานขับรถยนต์บรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ จำนวน ๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง